Hakkımızda

Hakkımızda

Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi 2009 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. AnaDOKU’nun amacı; Türkiye ve çevresinde doğal ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü araştırma, inceleme ve uygulama projeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemektir.

Bu kapsamda AnaDOKU; bilgi ve deneyim birikimini kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra;

  •  Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve Korunması Projeleri

  •  Yönetim Planları Hazırlama ve Uygulama Projeleri

  •  Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları

  •  Sürdürülebilir Tarım Projeleri

  •  Sürdürülebilir Turizm Projeleri

  •  Üst Ölçekli Planlama ve Strateji Çalışmaları

  •  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

  •  Ekosistem Değerlendirme Raporları konularında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarıyla da birlikte çalışmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, AnaDOKU 2012 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Çölleşme Stratejisini hazırlamıştır. Bu çalışmaları müteakiben AnaDOKU UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification-Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi)  nezdinde Sivil Toplum Kuruluşu olarak akredite olmak için başvuruda bulunmuştur. 

2013 yılı Eylül ayında Nambiya'da gerçekleştirilen 11.  “Taraflar Toplantısı”nda 193 üyenin oyu ile AnaDOKU UNCCD'ye Türkiye’den TEMA Vakfı ile Akreditasyonu gerçekleştirilen iki kuruluştan biri olmuştur.