Projeler

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Projeleri

 1. Burdur İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi

 2. Rize İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi

 3. Ankara İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi

 4. Van İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi

 5. Erzurum İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi

 6. Bingöl İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme İşi

 7. Batman İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

 8. Kahramanmaraş İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

 9. Aydın İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Projesi

Biyoçeşitlilik İzleme İşi Projeleri

 1. Ankara İli Damarlı Bitkiler İzleme İşi Projesi

 2. Ankara İli Fauna (Kuşlar - Memeliler) İzleme İşi Projesi

 3. Düzce İli Ekosistem, Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşamlılar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Flora (Damarlı Bitkiler) İzleme İşi

Tür Koruma, Mücadele ve Tespit Projeleri

 1. Şanlıurfa ilinde 5 önemli hayvan ve 5 endemik bitki için Tür Koruma Eylem Planı

 2. Diyarbakır, Ajuga xylorrhiza Tür Koruma Eylem Planı

 3. İt Dolanbacı (Sicyos angulatus L) Tür Mücadele Eylem Planı

 4. Hınıs Başyurt ve Pazaryolu Barajı Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti

 5. Kars Göl Barajı Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti

 6. Mersin Sorgun Barajı Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti

 7. Kafkas Semenderi (Mertensiella caucasica)  Tür Koruma Eylem Planı (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon İlleri)

 1. Hazar Gölü Yönetim Planı

 2. Tuzla (Palas) Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi Yönetim Planı İşi

 3. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi, Savur (MARDİN) Yönetim Planı

 4. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi, Harran (ŞANLIURFA) Yönetim Planı

 5. Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi   

 1. İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 2. Çanakkale İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 3. Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi   

1. İklim Değişikliğinin Korunan Alanlardaki Tür-Habitatlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Tedbirlerin Alınması ve Uyum Kapasitesinin Artırılması Projesi

 1. İyi Tarım, Temiz Eğirdir Projesi

 2. Hazar Gölü Havzasında Geleneksel Ürünlerinin Canlandırılması Projesi

 3. Ankara’nın Güneydoğusu Yöresel Ürünler ile Kalkınıyor Projesi

 4. TRB1 Bölgesi Bitkisel Üretim Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması İşi   

 1. Hazar Gölü Havzasında Düzenli Çadır Alanı Projesi

 2. TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması İşi

 3. Aladağlar Milli Parkı Acıman Yaylası Acısu Mevkii Düzenli Çadır Alanı Projesi Hazırlanması İşi

 1. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi / Çok Sektörlü Planlama Çalışması

 2. Ulusal Çölleşme İle Mücadele Strateji Belgesi Hazırlanması ve Çalıştay Organizasyon Hizmet Alımı İşi

 1. Yeşil Gordion AVM, Eğitim ve Farkındalık Yaratma Projesi